Overslaan en naar de inhoud gaan

PoWalCo

Deze pagina geeft meer uitleg over PoWalCo, het Waalse platform dat de informatie over (grond)werken, evenementen en hinder op het openbaar domein in Wallonië samenbrengt, en waarlangs ook de werfuitvoeringsvergunning aangevraagd moet worden.

foto PoWalCo

Lees meer over:

Wat is PoWalCo?

PoWalCo (Portail Wallon de Coordination des chantiers) wordt in Wallonië gebruikt voor de coördinatie van civiele werken, en laat partijen toe om gegevens en informatie uit te wisselen gerelateerd aan de coördinatie en de uitvoering van bouwwerven onder, op of boven wegen en waterwegen.

Het gebruik van het platform is verplicht sinds 2017.

Wettelijk kader

De basisbepalingen worden vastgelegd in het décret du 30 avril 2009 relatif à l’information, la coordination et l’organisation des chantiers sous, sur et au-dessous des voiries et des cours d’eau (ook décret « Powalco » of décret « impétrants » genoemd). Meer informatie hierover alsook een opsomming van alle relevante wetgeving worden uitgebreid beschreven in de brochure Gestion des impétrants, uitgegeven door SPW Mobilité.

Meer publicaties over het decreet en het gebruik van PoWalCo zijn te vinden op de PoWalCo-website.

Tarief

De gebruiker van het platform betaalt jaarlijks een retributie van maximum € 450 (zonder btw) per gemeente die zich in het uitvoeringsgebied (zone d’influence) bevindt. Het uitvoeringsgebied is de geografische zone waar een organisatie actief is en mogelijks bouwwerven uitvoert.

De verrichtingen en aanvragen zelf op het platform zijn gratis.

Verplichtingen

De brochure Gestion des impétrants somt meer in detail alle verplichtingen op vóór, tijdens en na de bouwwerf. Hieronder worden de belangrijkste vermeld.

Alle (water)wegenbeheerders en kabel- en leidingbeheerders moeten zich verplicht registreren op het platform, en elke bouwwerf notificeren. Afhankelijk van het soort bouwwerf, moet er ook een autorisation d’exécution de chantiers (werfuitvoeringsvergunning) aangevraagd worden. Hierbij zijn uitzonderingen mogelijk voor onder andere dringende werven, of bepaalde types (bijvoorbeeld met beperkte omvang). Voor die werkzaamheden is enkel een notificatie verplicht, voor of na de werkzaamheden, afhankelijk van het type.

Minstens eenmaal per jaar moeten de geplande bouwwerven doorgegeven worden (“programmation”). Kennisgeving moet ten minste 6 maanden voor de start van de bouwwerf gebeuren (een uitzondering van 4 maanden kan toegestaan worden in het kader van “une activité libéralisée”). Sommige types werkzaamheden zijn vrijgesteld van deze verplichting, zoals bijvoorbeeld werkzaamheden met beperkte omvang.

Alle bouwwerven worden gecoördineerd (met enkele uitzonderingen), en de partij die de bouwwerf opstart moet ook de coördinatie opstarten, ten minste 4 maanden voor de geplande aanvang van de bouwwerf. De coördinatieoproep wordt vervolgens verstuurd naar de partijen die zich ook geregistreerd hebben voor dat gebied.

De machtiging tot uitvoering van een werf (“autorisation d’exécution des chantiers”) wordt ook aangevraagd (en behandeld) via het platform. Indien het een gecoördineerd project betreft, dient de “coordinateur-pilote” een gemeenschappelijke aanvraag in.

Uiterlijk 7 dagen voor de start van de werken moet de beheerder hiervan op de hoogte gebracht worden. Dit geldt ook voor werkzaamheden die vrijgesteld zijn van machtiging tot uitvoering van een werf. Deze notificatie gebeurt ook via PoWalCo.

Er gelden nog andere verplichtingen, zoals het betalen van een waarborg, de informatieplicht tegenover betrokken burgers, het herstellen van het wegdek in zijn oorspronkelijke staat, enz.

Timing

Ten minste 4 maanden voor de geplande aanvang van de bouwwerf moet (indien van toepassing) een coördinatie-oproep gelanceerd worden. Geïnteresseerde partijen hebben vervolgens 15 dagen na ontvangst de tijd om, via PoWalCo, te reageren.

Binnen vijftien dagen na het aflopen van deze termijn organiseert de aanvrager een coördinatievergadering, met diegene die positief geantwoord hebben op de oproep en de betrokken beheerders. In deze vergadering wordt ook de “coordinateur-pilote” aangeduid die de coördinatie zal leiden.

De aanvrager van de coördinatie verstuurt binnen 7 dagen na deze vergadering een pv naar de aanwezigen op de vergadering. Binnen 7 dagen na ontvangst van dit proces-verbaal sturen de aanwezigen hun akkoord, observaties of gevraagde toelichtingen.

Binnen 30 dagen (tenzij anders overeengekomen) na de aanstelling van de “coordinateur-pilote” stuurt deze naar alle mede-geïnteresseerden het gemeenschappelijk dossier voor aanvraag van de werfuitvoeringsvergunning door. Vervolgens moeten opmerkingen binnen 7 dagen doorgegeven worden. Na het verlopen van deze termijn heeft de “coordinateur-pilote” 7 dagen tijd om de aanvraag in te dienen.

Na indiening van de aanvraag voor de machtiging tot uitvoering van een werf, ontvangt de aanvrager binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging (of vraag om bijkomende documenten) van de bevoegde beheerder, die eventueel ook andere betrokken beheerders om advies vraagt. Hierna ontvangt de aanvrager binnen 30 dagen de beslissing van goedkeuring of wijziging.

De beslissing blijft 12 maanden geldig, al kan deze op aanvraag nog verlengd worden met maximum 6 maanden.

Geplande vectorisatie van de gegevens

Op het einde van de werkzaamheden moet elke kabel- of leidingbeheerder een plan van zijn installaties opmaken en dit via het platform doorgeven (plan de récolement). Vanaf 2028 zullen de plannen van de kabels en leidingen moeten worden gevectoriseerd: dit houdt in dat alle plannen van de installaties in het openbaar domein in Wallonië volgens dezelfde cartografische methode zullen worden opgesteld.