Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheidsverklaring

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken conform de volgende wetgeving: wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Conformiteitsniveau

BOSA heeft zijn externe audit in april 2024 uitgevoerd.

Het controle-orgaan stelde de volgende status vast: Gedeeltelijk toegankelijk.

Voorbereiding van de verklaring

Er werd een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond in een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

  • Er is een technische toegankelijkheidsfout geïdentificeerd.

Voorgestelde alternatieven

  • BIPT gaat het fout in de HTML-code herstellen voor Q2 2024.

Vrijstellingen

  • Onlinekaarten en -karteringsdiensten (overeenkomstig artikel 1, 4, d), van Richtlijn 2016/2102).

Contactgegevens

Als u vragen of zorgen hebt over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met:

Als u geen antwoord krijgt van de bovenstaande instantie, kunt u contact opnemen met de volgende klachtbehandelaar:

Als de bovenstaande dienst niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende ombudsdienst: dien een klacht in bij de federale Ombudsman.

Verbeteringsplan

  • BIPT gaat het fout in de HTML-code herstellen voor Q2 2024.

Deze verklaring werd opgesteld op 06/12/2021.

De laatste controle van de verklaring vond plaats op 22/04/2024.