Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsdiensten

Content dedicated to Public Services

Aanbevelingen voor steden en gemeenten

Glasvezelnetwerken zijn de netwerken van de toekomst die de Europese connectiviteitsdoelstellingen helpen verwezenlijken. Voor de steden en gemeenten is een belangrijke rol weggelegd om de uitrol van dergelijke netwerken te stimuleren. De uitrol van een glasvezelnetwerk is voor de betrokken operator een eenmalig omvangrijk investeringsproject, dat de connectiviteit voor de inwoners van uw gemeente of stad voor vele jaren in de toekomst verzekert.

Bevoegde instanties

De uitrol van glasvezel valt onder verschillende bevoegdheden, zowel lokaal als regionaal. Deze pagina geeft een overzicht van de bevoegde instanties of betrokken organisaties, maar is geenszins exhaustief.

Wat de lokale bevoegdheden en vergunningen betreft, dient men zich te richten tot het lokaal gemeentebestuur en/of de politie.

Federaal

Naam

Beschrijving

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bij de uitrol van zijn glasvezelnetwerk moet elke operator de nodige vergunningen of toelatingen aanvragen. De exacte vereisten en bepalingen kunnen verschillen afhankelijk van de locatie of regio. Hieronder wordt een kort overzicht hiervan geschetst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit overzicht heeft geenszins de bedoeling exhaustief te zijn, zeker wat de lokale regelgeving betreft. Een operator die glasvezel wenst uit te rollen in een bepaalde gemeente of stad, neemt dan ook het best eerst contact op met het gemeente- of stadsbestuur.

Waals Gewest

Bij de uitrol van zijn glasvezelnetwerk moet elke operator de nodige vergunningen of toelatingen aanvragen. De exacte vereisten en bepalingen kunnen verschillen afhankelijk van de locatie of regio. Hieronder wordt een kort overzicht geschetst voor het Waalse Gewest. Dit overzicht heeft geenszins de bedoeling exhaustief te zijn, zeker wat de lokale wetgeving betreft.

Vlaams Gewest

Bij de uitrol van zijn glasvezelnetwerk moet elke operator de nodige vergunningen of toelatingen aanvragen. De exacte vereisten en bepalingen kunnen verschillen afhankelijk van de locatie of regio. Hieronder wordt een kort overzicht geschetst voor het Vlaamse Gewest. Dit overzicht heeft geenszins de bedoeling exhaustief te zijn, zeker wat de lokale wetgeving betreft.

Het delen van glasvezelinfrastructuur

Voor een klant kan het interessant zijn om keuze te hebben tussen verschillende aanbieders voor zijn breedbandconnectie. Een glasvezelnetwerk kan dan ook gedeeld worden tussen verschillende operatoren: hiervoor moet de operator die het glasvezelnetwerk uitrolt toegang geven aan andere operatoren tot zijn netwerk. Soms is hij hiertoe verplicht (bijvoorbeeld door het BIPT), maar de operator kan ook vrijwillig dit soort commerciële contracten met andere operatoren aangaan.