Overslaan en naar de inhoud gaan

Eindgebruikers

Vind uw vraag terug in één van de volgende rubrieken:

Vindt u geen antwoord op uw vraag? Contacteer fibre@bipt.be.

Algemene vragen over glasvezel

Fiber (ook “fibre” gespeld) is de Engelse benaming voor glasvezel.

Bij glasvezel wordt een lichtstraal door een zeer dunne vezel van glas gezonden. Door dit licht kort aan en uit te schakelen kan informatie door de vezel verstuurd worden. Meer info over de werking van glasvezel vindt u op deze pagina

Glasvezel beschikt over een grote bandbreedte en is heel betrouwbaar. Dit zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kunt internetten terwijl uw huisgenoten tv-kijken, online gamen, video’s bekijken en dit allemaal tegelijk. Een uitgebreider overzicht vindt u op deze pagina.

Neen, glasvezelkabels veroorzaken geen straling: doordat de informatie door de glasvezel heen met licht verstuurd wordt en niet met elektrische stroom, worden er geen elektromagnetische velden of straling opgewekt.

Dit betekent ook dat glasvezel zelf niet verstoord kan worden door elektrische straling waardoor glasvezel betrouwbaarder is dan andere bekabeling.

Vragen over de beschikbaarheid en prijs van glasvezel

Verschillende operatoren zijn volop bezig met de uitrol van glasvezel in België. Dit is echter een project van meerdere jaren waardoor niet iedereen meteen glasvezel zal hebben. Op de glasvezelkaart kunt u nagaan of de glasvezel ook al in uw straat aanwezig is. U vindt er meteen ook de lijst van mogelijke operatoren bij wie u de glasvezelverbinding kunt aanvragen.

Hebt u geen geluk en is glasvezel nog niet beschikbaar bij u thuis, dan kunt u op de glasvezelkaart ook zien of er in de nabije toekomst plannen zijn om glasvezel aan te leggen. Hou er wel rekening mee dat niet alle operatoren hun toekomstplannen al doorgegeven hebben. De glasvezelkaart wordt regelmatig geüpdatet.

De prijs is afhankelijk van de gekozen operator en de gekozen dienst (is er bijvoorbeeld tv inbegrepen, wat is de maximale downloadsnelheid enz.). Een overzicht van de tarieven is te vinden op de prijsvergelijker van het BIPT. Deze site verzamelt alle bestaande tariefplannen en geeft een duidelijk overzicht. 

Daarnaast dient u in sommige gevallen ook te betalen voor het binnenbrengen van de glasvezel in de woning. Hiervoor informeert u het best bij de operator die de aansluiting uitvoert. Zo is er soms een korting wanneer u overschakelt op glasvezel op het moment dat glasvezel in de straat wordt aangelegd.

België is in het algemeen voorzien van een goede dekking van vaste netwerken: 99,1% van de huishoudens heeft toegang tot snelheden van minstens 30 Mbps en 97,2% tot snelheden van minstens 100 Mbps. Dit betekent inderdaad wel dat er nog steeds zones zijn waar de internetconnectiviteit beperkt is. Indien in deze zones operatoren niet de intentie hebben om daar hun netwerk te vernieuwen of aan te leggen, spreken we van “witte zones”. De gebieden met een slechtere dekking kunnen geraadpleegd worden op Atlas, de netwerkdekkingskaart opgesteld door het BIPT.

De zones waar nu reeds geen goede internetconnectiviteit is, zijn weinig interessant voor een operator om er zijn netwerk uit te rollen omdat deze bijvoorbeeld dunbevolkt zijn. Een operator zal dus ook minder geneigd zijn om in die zones glasvezel uit te rollen, omdat de kosten er vaak te hoog zijn voor het aantal klanten dat hij er kan bereiken.

In dergelijke witte zones kunnen dus extra maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat een operator er toch zijn netwerk uitrolt. Mogelijke opties zijn:

  • Aanpassingen in het regelgevend kader: Het BIPT probeert bijvoorbeeld investeringen in witte zones aan te moedigen door de verplichtingen die op sommige operatoren rusten, tijdelijk te verminderen in die witte zones waar ze zouden investeren.
  • Inzet van overheidsmiddelen: Zo plant de Duitstalige Gemeenschap bijvoorbeeld momenteel een vorm van staatssteun om daar de burgers van glasvezelconnectiviteit te voorzien. Daarnaast voorziet het nationaal breedbandplan voorgesteld door minister De Sutter ook in middelen om de investeringen in connectiviteit in witte zones te stimuleren, en dit vanaf 2022.

Als eindgebruiker zelf kan het eventueel nuttig zijn om alle alternatieven te onderzoeken:

  • Als u geen toegang hebt tot een goede verbinding over het kopernetwerk, hebt u misschien wel toegang tot een goede verbinding over het netwerk van de kabeloperatoren, en omgekeerd.
  • De mobiele dekking in België is nog hoger dan de vaste dekking. Sommige operatoren bieden FWA (Fixed Wireless Access - vaste draadloze toegang) aan over het mobiele netwerk: dit wil zeggen dat u een toestel installeert dat mobiel internet over 4G (en later over 5G) omzet in een vaste verbinding bij u thuis. Een dergelijke dienst kan een oplossing vormen indien u wel mobiele dekking hebt ter hoogte van uw woning. Voorbeelden zijn Tadaam van Telenet of de Home Flybox van Orange. De snelheid en kwaliteit van internet via FWA kunnen wel lager zijn dan bij internet via een vast netwerk.
  • Daarnaast is er ook het internet over satelliet.  De tarieven voor volwaardig internet over satelliet kunnen wel hoger zijn dan voor een standaard internetverbinding.

Vragen over de uitrol van glasvezel naar uw woning

Een telecomoperator heeft het recht om glasvezel aan te brengen op een gevel. U kunt dit dus niet verbieden. Hij moet hiervoor wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aannemer u op voorhand verwittigen hoe en wanneer hij de glasvezel wil aanbrengen. U kunt dan met de operator overleggen indien u hier niet mee akkoord bent. Voor meer info, zie deze pagina.

Een uitgebreide beschrijving vindt u op deze pagina.

De glasvezel moet binnengebracht kunnen worden tot in uw woning, tot aan het zogenaamde netwerkaansluitpunt dat door uw operator geïnstalleerd wordt.

(Ver)bouwt u een woning waarbij er een deel privédomein moet overbrugd worden? Dan kan het aangeraden zijn om alvast een wachtbuis te leggen tussen de rooilijn en de woning (ter hoogte van waar u het netwerkaansluitpunt wenst). Neem eventueel foto’s zodat de exacte ligging van deze wachtbuis later kan teruggevonden worden bij de plaatsing van de glasvezel. Let er daarbij op dat de wachtbuis voldoende diep ligt, een gladde binnenwand heeft en voorzien is van een trekdraad. Zorg er ook voor dat de wachtbuis geen te sterke krommingen maakt, aangezien glasvezel daar gevoelig voor is.

Bij de aansluiting koppelt men aan het netwerkaansluitpunt de modem. Deze wordt dan aangesloten op de binnenbekabeling die u zelf gelegd hebt (of waarmee uw operator u assisteert) of op een wifi-router die een draadloos wifi-signaal verspreidt. Ter hoogte van het netwerkaansluitpunt zijn dus zeker enkele stopcontacten nodig. Hoe de concrete installatie bij u thuis gebeurt en wat de voorwaarden ervan zijn, verschilt van operator tot operator. Daarvoor neemt u dus het best met hen contact op of raadpleegt u hun website.

Woont u in een appartement? Daar moet er bij nieuwbouw of bij belangrijke verbouwingen aan het appartementsgebouw voor gezorgd worden dat het gebouw “breedbandklaar” is. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Toegegeven, het lijkt niet efficiënt om nog een glasvezelaansluiting in uw huis te installeren als er al één aanwezig is. Dit is echter vergelijkbaar met de situatie waarbij u zowel een koper (telefonie)- als coax (televisie)-aansluiting in uw huis hebt, waardoor u als klant meer keuze heeft voor uw telecomdiensten. Met een extra glasvezelaansluiting kunt u als consument dus maximaal gebruik maken van het beschikbare aanbod en inspelen op de concurrentie, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Vragen over de stopzetting van diensten via de koperlijn/telefoonlijn

Proximus, de enige infrastructuuraanbieder van internet over koperlijnen (of telefoonlijnen), is nu volop bezig met de uitrol van zijn glasvezelnetwerk. Dit glasvezelnetwerk biedt veel voordelen (hogere snelheden, lagere onderhoudskosten, milieuvriendelijker,…) tegenover het kopernetwerk. In de zones waar Proximus zijn glasvezelnetwerk uitrolt, plant Proximus dan ook om maximaal 5 jaar later de diensten over koper stop te zetten, of kan Proximus al vroeger beslissen om de koperlijnen niet meer te vervangen bij beschadiging of bij werkzaamheden langs de weg. Deze stopzetting geldt eveneens voor de operatoren die in die zone diensten aanbieden over het kopernetwerk van Proximus.

Merk op dat Proximus diensten over het kopernetwerk vooralsnog niet plant stop te zetten in zogenaamde FTTB-zones (zones die Proximus aangeduid heeft als Fiber-to-the-Business en waar het alleen zakelijke klanten met glasvezel aansluit).

Het is een operator toegestaan om diensten stop te zetten, mits deze de voorwaarden naleeft. Indien de overgang naar glasvezel een contractwijziging veroorzaakt (bijvoorbeeld een hoger tarief), is de operator verplicht zijn eindklanten uiterlijk één maand voor de inwerkingtreding van deze wijziging te verwittigen, en moet hij hen aanbieden om het abonnement gratis stop te zetten. Dit geldt voor particuliere eindgebruikers; voor zakelijke contracten zijn de contractvoorwaarden van toepassing.

Indien de operator uw koperlijn stopzet, betekent dit normaal gezien dat er glasvezel in de buurt is: er is dus een alternatief.

U bent echter niet verplicht om bij dezelfde operator te blijven, en u kunt ook overstappen naar een andere operator. Bij een contractwijziging is een operator namelijk verplicht zijn eindklanten uiterlijk één maand voor de inwerkingtreding van deze wijziging te verwittigen, en moet hij hen aanbieden om het abonnement gratis stop te zetten. 

Met de prijsvergelijker van het BIPT maakt u gemakkelijk een vergelijking tussen de verschillende operatoren, en met Easy Switch is de overstap eenvoudig.

Het is wel zo dat als u bij uw abonnement een gratis toestel of een toestel tegen verminderde prijs hebt ontvangen, u de restwaarde van dit toestel nog dient te betalen. Meer info hierover vindt u op deze pagina van de BIPT-website.

In principe zijn over glasvezel dezelfde diensten mogelijk als over koper, en dit met een hogere snelheid.

Er kunnen problemen zijn voor de aansluiting van oude toestellen zoals oude alarmcentrales waarbij de koperkabel ook zorgt voor de stroomvoorziening. Hiervoor zal dan een aangepaste oplossing nodig zijn (bijvoorbeeld de aanschaf van een batterij) en neemt u het best contact op met uw operator of de leverancier van dit toestel.

Doelgroepen :